WBE Lage Vuursche


Op 12 november 1991 namen een aantal jagers het initiatief om te komen tot de oprichting van een wildbeheereenheid.

Op 6 maart 1992 werd in Soest een Wildbeheereenheid opgericht onder de naam:
WBE Lage Vuursche met als doel het voeren van een optimaal wildbeheer, daarbij rekening houdende met de belangen van de jacht, de landbouw, de bosbouw, de natuurbescherming en de recreatie en het bevorderen en in stand houden van een doelmatige samenwerking met en tussen belanghebbenden in het belangengebied Lage Vuursche, met name de jachthuurders, de terreinbeheerders en grondgebruikers.

Momenteel telt WBE Lage Vuursche 54 leden.