Voorstel voor 5.000 hectare nieuw leefgebied edelherten in Flevoland – Nieuwe Oogst


Later dit jaar wordt het nieuwe Faunabeheerplan voorgelegd aan de Gedeputeerde Staten. Daarin staat ook een voorstel voor een nieuw leefgebied in deze provincie voor edelherten. Het gaat om 5.000 hectare, gelegen aan de randmeren tussen Harderwijk en Elburg. Dat meldt Nieuwe Oogst. De edelherten zijn hier waarschijnlijk gekomen omdat zij de randmeren zijn overgezwommen.


Naast deze 5.000 hectare komt een strook van 500 meter breed die als gedoogzone fungeert. Edelherten kunnen daar foerageren. De boeren die in die zone hun grond hebben, krijgen gewasschade vergoed. Zij hoeven daarvoor geen preventieve maatregelen te nemen. Ook geldt er voor hen geen behandelbedrag en geen eigen risico.


Buiten dit leefgebied en de zone van 500 meter blijft het nulstand-beleid van kracht. Dat betekent dat de herten daar geschoten zullen worden. FBE Flevoland verwacht dat de huidige populatie – ongeveer vijftien dieren – binnen vijf jaar zou kunnen groeien naar het maximum aantal van negentig dieren.


Het bericht Voorstel voor 5.000 hectare nieuw leefgebied edelherten in Flevoland – Nieuwe Oogst verscheen eerst op De Jagersvereniging.



Bron: Jagersvereniging | 27-07-2021

Terug naar nieuws

De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.