WBE Lage Vuursche

Ons dichtbevolkte land heeft verrassend genoeg een zeer goede en gevarieerde wildstand. Dit is een gevolg van verstandig wild- en natuurbeheer. De jagers dragen hier al generaties lang een steentje aan bij door het verzorgen van de natuur in hun jachtveld gedurende het gehele jaar. Individuele jagers zijn georganiseerd in wildbeheereenheden (WBE's) zodat hun kennis en ervaring op lokaal niveau gebundeld is.

Ten aanzien van schade/calamiteiten kunt u contact opnemen via volgende mailadres wbe.lagevuursche@gmail.com.


Op 12 november 1991 namen een aantal jagers het initiatief om te komen tot de oprichting van een wildbeheereenheid.

Op 6 maart 1992 werd in Soest een Wildbeheereenheid opgericht onder de naam:
WBE Lage Vuursche met als doel het voeren van een optimaal wildbeheer, daarbij rekening houdende met de belangen van de jacht, de landbouw, de bosbouw, de natuurbescherming en de recreatie en het bevorderen en in stand houden van een doelmatige samenwerking met en tussen belanghebbenden in het belangengebied Lage Vuursche, met name de jachthuurders, de terreinbeheerders en grondgebruikers.

Momenteel telt WBE Lage Vuursche 54 leden.De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.